Z HENMONU > Odchovy > Vrh H2 - z Henmonu

Vrh H2 - z Henmonu

* 3.11.2017
2 pejsci a 6 feneček

Rodokmen

V1, 0V, VD1, VT
Wait v. Haus Tchorz
rtg: HD 0/0 ED 0/0
DNAgpr.
BH, IPO1, ZVV1
5JX1/N 1. třída chovnosti
VA Saabat v. Aurelius
VA1 Ober v. Bad Boll
VA Juri v. Schollweiher
V Warrinka v. Haus Tchorz
VA, V1 Fritz v. Kuckucksland
V Dessa v. Haus Arnemann
V7, VD1, VT
Ariana Lonadard
rtg dlk: 0/0 dkk: 1/1
DNA gpr.
ZVV1
5JX1/P 1. třída doživotně
V1, OV Erascos v. Messebau
VA Yenno v. Huhnegrab
V Diva v. Messebau
V trinita z Henmonu
V Igor Lonadard
V Manon z Henmonu

Přehled potomků

Jméno Pohl. RTG DKK Tituly Zkoušky Chovnost Poznámka
Hargo z Henmonu pes          
Herry z Henmonu pes          
Harmonie z Henmonu fena          
Helada z Henmonu fena          
Helena z Henmonu fena          
Hermiona z Henmonu fena          
Hester z Henmonu fena          
Hirra z Henmonu fena          

Zpět